Jeśli myślisz nad stworzeniem znaku firmowego dla swojej firmy, dobrze żebyś zapoznał się z naszym krótkim poradnikiem.

LOGO, LOGOTYP, SYGNET

Te pojęcia są często mylone ze względu na podobną nazwę i funkcję jaką pełnią w projekcie. Świadomość poprawnego nazewnictwa może wyeliminować błędy w komunikacji Klient – Projektant. 

A więc czym są i jak rozróżnić LOGO, LOGOTYP, SYGNET?

1. Logo
Logo jest tworem złożonym ze znaku graficznego, tzw. sygnetu, oraz przekazu tekstowego - logotypu, np. nazwy firmy. Połączenie sygnetu i logotypu tworzy logo, brand firmy. 
Sygnet i Logotyp mogą funkcjonować rozdzielnie pełniąc różne zadania w komunikacji wizualnej firmy lub w przekazie reklamowym.
Logo może również funkcjonować bez jednego z powyższych elementów, stanowiąc tylko znak graficzny lub nazwę. 
Uzupełnieniem projektu bywa też slogan/ tagline – hasło firmowe wpisujące się bryłę logo.

2. Logotyp
Logotyp jest częścią składową logo, zbudowaną z tekstu. Najczęściej jest to nazwa firmy. Aby logotyp wyróżniał się na tle konkurencyjnych projektów, powinien składać się z oryginalnej typografii i kompozycji. Może funkcjonować samodzielnie. 

3. Sygnet
Sygnet to znak graficzny połączony z logotypem. Stosuje się go najczęściej w celu szybkiej identyfikacji projektu z konkretną firmą. Efektywny sygnet w sposób skrótowy nasuwa skojarzenia do typu działalności lub jakiejś czynności oddającej charakter firmy. Tak samo jak logotyp, sygnet może występować samodzielnie, w zależności od potrzeb przedstawienia wizerunku firmy

4. Tagline
Tagline to slogan, krótkie hasło firmowe. Jego funkcją jest zapamiętanie marki i wyróżnienie wśród konkurencji.

Każdy z elementów wchodzących w skład wizerunku firmy może funkcjonować osobno. 
Projektant Graficzny tworząc koncepcję logo na życzenie Klienta może zbudować księgę znaku. Zostaną w niej zawarte zasady korzystania z logo i jego składowych w różnych sytuacjach.

Mamy nadzieję, że naświetliliśmy Ci nieco różnice między powyższymi zagadnieniami. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.